Διαχωριστικά Αλφαβητικά Πλαστικά

Ελληνικά Α-Ω 1.30

Διαχωριστικά Αλφαβητικά Πλαστικά

 Λατινικά A-Z 1.30

Διαχωριστικά πλαστικά

Λατινικό JAN-DEC 0.70

 Διαχωριστικά Αριθμητικά Πλαστικά

1-5   0.40

1-10 0.60

1-12 0.70

1-20 1.10

1-31 1.50

Χρήσιμα για την ταξινόμηση των έγγραφων μέσα σε κλασέρ.

 

Διαχωριστικά Χρωματιστά Πλαστικά

  5 Θέσεων 0.40

10 Θέσεων € 0.60

12 Θέσεων 0.70

Χρήσιμα για την ταξινόμηση των έγγραφων μέσα σε κλασέρ.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

859644