Περφορατέρ Office-101.20

Υψηλής Ποιότητας. Για 10 Φύλλα
Κατασκευή από μέταλλο. Με οδηγό
για ακρίβεια στo τρύπημα.

Περφορατέρ Office-202.40


Υψηλής Ποιότητας. Για 20 Φύλλα
Κατασκευή από μέταλλο. Με οδηγό
για ακρίβεια στo τρύπημα.

Περφορατέρ Office-30 4.00

Υψηλής Ποιότητας. Για 30 Φύλλα
Κατασκευή από μέταλλο. Με οδηγό
για ακρίβεια στo τρύπημα

Περφορατέρ Office-40 5.70

Υψηλής Ποιότητας. Για 40 Φύλλα
Κατασκευή από μέταλλο. Με οδηγό
για ακρίβεια στo τρύπημα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

859644