Χαρτοταινίες

Πλάτος/Διάμετρος

Απλές (Αριθμομηχανής):

57*60 € 0.30

Θερμικές:

57*40 € 0.15

57*50 € 0.20

80*80 € 0.75

Χαρτοταινίες

Πλάτος/Διάμετρος

Απλές (Αριθμομηχανής):

57*60 € 0.30

Θερμικές:

57*40 € 0.15

57*50 € 0.20

80*80 € 0.75

Χαρτοταινίες

Πλάτος/Διάμετρος

Απλές (Αριθμομηχανής):

57*60 € 0.30

Θερμικές:

57*40 € 0.15

57*50 € 0.20

80*80 € 0.75

Χαρτοταινίες

Πλάτος/Διάμετρος

57*60 € 0.30

57*40 € 0.15

57*50 € 0.20

80*80 € 0.75

Συσκευασία Κιβώτιου: 60 τεμάχια 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%